Bookmark and Share
 

Hedehøster

Vi kan knuse og opsamle materiale på heder i en arbejdsgang med hedehøster. Der er moteret en grenknuser foran på traktoren der knuser træopvækst ned, og derefter bliver alt materiale samlet op i vognen. Hvis det skal køres ret langt kan vi sætte en vogn ind til transport, så høsteren kan blive på arealet.
Erik Nielsen | Sinding Hovedgade 33, 7400 Herning  | Tlf.: 20278740